СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми зрелостници!

Можете да се запознаете лично с писмените си работи от ДЗИ в електронен вид в кабинета на ЗДУД от 09:30 до 15:30 часа в дните 17, 18, 19 юни 2020 г.

Необходимо е да представите документ за самоличност.