СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ОТ 01 ЮНИ ДО 05 ЮНИ

Програма 8 клас 1-5 юни

Програма 9 клас 1-5_юни

Програма 10 клас 1-5 юни

Програма 11 клас 1-5 юни

График на занятията в ИФО 1-5 юни