Държавни зрелостни изпити 2020

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ –КВЕСТОРИ И КОНСУЛТАНТИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ЗРЕЛОСТНИЦИ,

 В изпълнение на Заповед № РД 21-2201/ 15.05.2020г на министъра на образованието и науката, Заповед № РД 01-277 /26.05.2020 на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България до 14 юни 2020г. и указания от Регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ –припомняме ви най-важната информация, свързана с организацията на ДЗИ –сесия юни 2020 г. във време на епидемична обстановка COVID-19

С цел осигуряване на технологично време за проверка и пропускане в сградата на гимназията, моля да се съобразите и спазите следните изисквания. Прочетете тук