ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ДЗИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС