НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА – 2020“