ОСИГУРЯВЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА В СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ С COVID-19 И ГРАФИК НА ПСИХОЛОЗИТЕ