ПРОМЯНА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ в ПГЧЕ „В. ЛЕВСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 13 АПРИЛ – 16 АПРИЛ 2020 Г.