СЪОБЩЕНИЕ ЗА НВО 10 КЛАС

image_pdfimage_print

Уважаеми ученици и родители,

Според графика на дейностите за организация на НВО в Х клас предстои да се подават заявления за изпити по Чужд език и по Информационни технологии.

Тези два изпита не са задължителни за завършващите първи гимназиален етап.

Онези от учениците, които желаят да ги положат, следва да попълнят заявление по образеца ТУК за полагане на изпит по информационни технологии и ТУК за полагане на изпит по чужд език.

Попълненият файл да се изпрати на e-mail [email protected] в периода 6 – 8 април 2020 г.
Уточнение за изпита по чужд език: Който желае да се яви на изпит по Руски език трябва да маркира отговор срещу ниво В1, а който избира Английски или Немски език трябва да маркира срещу ниво А1
Изпитът по чужд език се състои от две части – писмен и устен.
Изпитът по Информационни технологии се провежда по график в компютърна зала. Състои се от тестова част и практическа задача.
С въпроси за формата и съдържанието на изпитите, може да се обръщате към вашите преподаватели по чужди езици и по ИТ.
След успешно полагане на изпитите, явилите се ученици ще имат записано съответното ниво в удостоверението за първи гимназиален етап.

Comments are closed.