ЗА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ – СЪВЕТИТЕ НА ЕДИН ПСИХОЛОГ

Виждаме как за нула време, светът ни стана реално изолиран, но за сметка на това много по-свързан виртуално. В този момент виртуалният ни дом – нашите стени, профили и аватари, нашите групи и чатове, е препълнен със съобщения, задачи, препоръки, уроци, съвети, призиви.

Сега ще ни се наложи да се учим на интернет живеене. Затова е добре да си припомним правилата на нетикета. Вероятно, вече сте ги говорили със своите учители, и те са ви правила на групата. Но един бърз поглед към основните моменти не е излишен.

– По отношение на съдържанието: Недопустими според нетикета са отправянето на обиди и заплахи, намесите в личните пространства, съобщения в интернет – форум или чат, заемащи голям обем и не носещи значима информация или съдържащи твърде малък дял полезна информация. Не се толерират дискусиите извън темата.

– По отношение на формата: Според нетикета писането изцяло с главни букви е израз на агресия, а неправомерната употреба на съкращения, особено такива, които не са официални, писането на латиница – израз на неуважение към останалите участници в комуникационния процес.

– Нетикетът съобразява общуването и с ограниченията на средата – ако е текстуален каналът, при него по-трудно се предават интонацията и емоциите, които достигат до събеседниците при едно живо общуване. Затова нетикетът насърчава потребителите да използват емотикони, когато това е уместно. Едно правило е общовалидно и обикновено поставяно на първо място в ръководствата: „Никога не забравяйте, че отсреща стои човек, когото можете да нараните емоционално.“

И искам да Ви помоля отново да си спомним, това, за което неведнъж сме говорили: Картата не е територия – никога не можем да сме сигурни как точно се приемат нашите действия, думи, ако не потърсим обратна връзка за тях.