ПРОМЯНА В ДНЕВНИЯ РЕЖИМ И ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕЛЕКТРОННА СРЕДА