ЗАПОВЕД – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КОРОНАВИРУС