СМЯНА НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

ЗАПОВЕД за смяна на учебните занятия