ЕСЕННА СЕСИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ПО РУСКИ ЕЗИК