АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

С тази анкетна карта желаем да научим какви са твоите интереси и дейности, в които си участвал в извънучебно време и в какви занимания по интереси, организирани от училището искаш да участваш.
Твоите отговори ще помогнат за определянето и организирането на занимания по интереси, съобразени с възможностите на училището.
Не се притеснявай да споделиш твоето желание и да отговаряш свободно и без притеснение.

Срок за попълване на анкетата: 20.09.2019 год.

 

ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА