СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

Седмицата на четенето стартира в ПГЧЕ „Васил Левски“ в часовете по БЕЛ в девети клас. Темата на урока „Публично изказване по житейски проблем“ бе свързана с послания на текстове на Борис Христов, Георги Господинов и Стефан Цанев. Учениците четоха и коментираха какво казват за смисъла на живота и за ценностите тристишията „Молитва“ и „Театър“ на Борис Христов, кратката история на Георги Господинов „Хеле, която искаше да се прероди в ръкавица“ и фрагментът от стихотворението „Време на голямото лицемерие“ на Стефан Цанев.

Четенето обаче има не само обучителна, но и възпитателна функция. Учениците от осми клас четоха „Митът за Сизиф“ и есето на Албер Камю за Сизиф. Различният прочит на двата текста доведе до интересно тълкуване от учениците.

Дванадесетите класове универсализираха „Митът за Прометей“ чрез съпоставка със стихотворението на Христо Смирненски „Руския Прометей“. 

Единадесети клас рецитира последната Ботева творба „Обесването на Васил Левски“. Изпълнението е в чест на 170-тата годишнина от рождението на Ботев. Рецитацията е и естествен завършек на учебната работа по литература върху Ботевото поетическо творчество.

В заключение, вместо да завърши Националната седмица на четенето, започна едно ново четене – учениците от всички класове на гимназията бяха поканени на една необикновена среща с учителя, писателя, човека – Николай Фенерски. Повече от час всички те се бяха пренесли в реалния нереален свят на неговите творби, в които всеки откри нещо за себе си или самия себе си… И затова четенето продължава, за да продължаваме да се търсим и преоткриваме.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Във връзка със седмицата на четенето учениците от ХІ В клас четоха в часа по руски език откъси и коментираха сюжета на „Евгений Онегин“ на А. С.  Пушкин.