СТИПЕНДИАНТСКИ КОНКУРС „ПОДКРЕПА НА МЛАДИ ТАЛАНТИ“

image_pdfimage_print

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

СНЦ „ЗОНТА КЛУБ БУРГАС“ – член на Zonta International, обявява конкурс за стипендии под надслов: „Подкрепа на млади таланти“ за учебната 2018/2019 г.
Цел на конкурса: да бъдат подпомогнати в развитието си млади и изявени таланти в областта на науката , изкуството и спорта.
Размер на стипендията: 1000 /хиляда/ лева годишно. Стипендията се изплаща ежемесечно, считано от м. октомври 2018 г. до м. юли 2019 г. включително
Условия за кандидатстване: В конкурса могат да участват ученици от 4 клас до 12 клас, обучаващи се на територията на област Бургас, които имат:

 1. Участия и класирания от I-во до III-то място в конкурси, олимпиади, спортни или творчески прояви на международно и национално ниво, за последните две учебни години 2016/2017 г. и 2017/2018 г.
 • Среден успех от обучението за последната учебна година- минимум  Много добър 5,00
 • Средномесечен доход на член от семейството/домакинството за последните 12 месеца – до 700 лв.

Необходими документи:

 1. Удостоверение/грамота/дипломи до. за класиране от I-во до III-то място и спечелени награди от конкурси, олимпиади, спортни или творчески прояви на международно и национално ниво.
 1. Ученически бележник за последната учебна година (копие).
 2. Препоръки от творчески ръководител и/или учител – до 3 бр.
 3. Попълнени и подписани:

4.1. Формуляр за лични данни

4.2. Формуляр за постижения

4.3. Декларация от родителите/настойниците.

Линк към документите за кандидатстване: https://ndox.abv.bg/download?id=40caad3a0d

Подаване на документи:

Документи се подават в периода от 30.09.2018 г. до 22.10.2018 г.

След изтичане на крайния срок документи няма да бъдат приемани.

Документи се подават по един от двата начина:

 • На адрес: гр. Бургас, пл. „Баба Ганка“ № 5, ет. 2- всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч.
 • По електронна поща – попълнените и подписани формуляри и декларация, както и всички други документи, се сканират и се изпращат на адрес:

[email protected]
Уважаеми кандидати, молим да не подавате документи едновременно по електронна поща и на хартиен носител на посочения адрес. В случай, че до два дни след като сте изпратили документи по електронна поща, не получите отговор-потвърждение за получаването им, можете да се свържете с представител на Зонта клуб Бургас на телефони: 0895 777 627 Даниела Танева, 0878 988 916 Илияна Генова.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 • Първи етап – класиране по документи
 • Втори етап – събеседване с кандидатите, класирани по документи.

Ученици, които са получавали стипендии от СНЦ „ЗОНТА КЛУБ БУРГАС“ за предходни учебни години, кандидатстват на общо основание.

Comments are closed.