СВЕТОВЕН ДЕН НА УСМИВКАТА

Голяма усмивка от Руската!
Усмивката днес е официална униформа в ПГЧЕ ”Васил Левски”. Доброволци раздадоха самозалепващи се стикери на своите съученици във връзка със Световния ден на усмивката. Те им отвърнаха с усмивка и обещанието да не забравят да поздравят своите учители, които днес също имат празник. Международният ден на учителя се отбелязва на 5 октомври в над 100 страни от света. Той влиза в световния календар по препоръка на ЮНЕСКО по повод годишнината от приемането на документа „Препоръки, касаещи статуса на учителя”. Това става през 1966 г. и целта на документа е да се подчертае колко е важна ролята на учителите в обществото.
Вече 20 г. първият петък на октомври (тази година се празнува на 05.10) се отбелязва в много страни като Световен Ден на Усмивката. Това е повод за проява на позитивни емоции и за сплотяване между хората. Девизът на този ден иницииран от Харви Бол (създателят през 1963 г. на изображението на стилизирано жълто усмихнатото лице) е „Направи добрина – помогни на някого да се усмихне”.