ЗАЯВКА ЗА УЧЕБНИЦИ ПО РУСКИ ЕЗИК, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, НЕМСКИ ЕЗИК

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че учебните пособия по руски, английски и немски език от VIII до XII клас ще бъдат закупени организирано чрез обща поръчка към издателствата. Всеки от Вас, който желае да заяви закупуване на учебници, следва да се обърне към родителския и ученическия актив на съответния клас. Срокът за заявка и плащане е 21.ІХ.2018 год. След тази дата всеки ученик, който не се е включил в общата поръчка на учебници по тези учебни предмети, е необходимо да си ги осигури индивидуално.