НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ – ИЗПИТНИ РАБОТИ ДЗИ

Уважаеми зрелостници,

Уведомяваме ви, че можете да се запознаете с изпитните си работи от ДЗИ в електронен вид на 13-ти, 14-ти и 15-ти юни 2018 год. в кабинета на ЗДУД от 08:30 до 17:00 часа в присъствието на член на УЗК.