Седмица на ПРИРОДНИТЕ НАУКИ 16 април – 20 април 2018 год.

Ученици от ПГЧЕ „Васил Левски“гр. Бургас участваха в различни мероприятия в „Седмицата на природните науки“ в рамките на празника – 55 години ПГЧЕ „В. Левски“.

Седмицата от 16 до 20 април 2018 г. – обявена за „Седмица на природните науки“ в ПГЧЕ „Васил Левски“, стана площадка за изяви на ученици от гимназията.

На 16.04.2018 г. във фоайето на гимназията бе позиционирана  изложба за ученическо и научно творчество.

С фотоизложба „Природа в моём обьективе“ се представи младият фотограф Константин Германов от 11Б клас.

Ученици от 10 клас представиха изработени макети на ДНК.

Ученичката Анастасия Костова от 11Д клас представи постерна презентация по квантова физика.

Ученици, изявени в областта на химията, също представиха постерни презентации.

На 19.04.2018 г. се състоя публична изява – семинар под надслов „Природните науки – интересни и полезни“, организиран от учителите от МО по природни науки – Светлана Мушева, Мария Тончева, Ваня Димчева, Десислава Стайкова, Красимир Чолаков и Нели Кацарска – учител по руски език. Сред поканените официални гости на семинара бяха г-жа Весела Иванова – директор на гимназията, г-жа Галена Маврева и г-жа Светослава Славова – заместник-директори на гимназията и инженер-химик Николай Бояджиев – производител на сребърна вода.

На семинара инж. Николай Бояджиев представи в увлекателна лекция ползите и областите на приложение на сребърната вода, след която ученици от 10 клас бяха разделени на групи и взеха участие в игра, посветена на сребърната вода с въпроси на руски език. И двата отбора проявиха креативност, ерудиция и отлични знания по руски език при намирането на правилните отговори и решения на въпросите. В паузата между етапите на играта ученици от 11 клас представиха драматизирани презентации за сребърната вода.

В края на семинара наградени ученици от 11 и 12 клас в различни конкурси по биология и екология представиха с доклади, презентации и демонстрации разработените от тях проекти по актуални теми, касаещи здравната и екологичната култура и информираност на съвременния човек.

Учениците Мирослав Стефанов от 12В  клас, Фатме Мехмед – 11Е клас и Николай Павлов от 11Е клас участваха и представиха достойно гимназията с доклади в областта на биологията и екологията.

Мирослав Стефанов се представи с доклад по проект на тема „Млечно-кисели бактерии и здравословно хранене“, участник в проекта „Новое время – новые идеи“, спечелил голямата награда на Еко-конференцията през м. март, 2018 г., участник в конференцията за научно и студентско творчество към БСУ гр. Бургас, член на училищния  клуб по интереси „Медицината в моя живот“.

Фатме Мехмед, ученичка от 11Е клас се представи с доклад по проект „Полиплоидните мутации при културните растения и използването им като хранителни продукти“, участничка в проекта „Новое время – новые идеи“, спечелила III награда на Еко-конференцията през м. март, 2018 г., участник в конференцията за научно и студентско творчество към БСУ гр. Бургас, член на училищния клуб по интереси „Медицината в моя живот“.

Николай Павлов дебютира с проект – „Титаниевите кости – настояще и бъдеще в медицината“.

Представянето на проектите предизвика бурни аплодисменти и похвали от страна на гостите и присъстващите на семинара.

В края на семинара г-жа Иванова – директор на ПГЧЕ „В.Левски“ – гр. Бургас награди участващите и представилите се ученици със сертификати и грамоти за креативност, проявен научен дух и активно участие в живота на гимназията.

Comments are closed.