СЪОБЩЕНИЕ

Търсят се 12 ученици за краткосрочен обмен с ученици от Ялова, Турция. През 2017г. между ПГЧЕ и гимназия в гр. Ялова – Република Турция бе подписано споразумение за взаимен обмен и сътрудничество. Такива договори имат подписани още 2 училища от Бургас – АЕГ „Гео Милев” и Търговска гимназия.

Тази година предстои образователно-културен обмен между гимназиите.

В обмена могат да участват ученици, които могат да приемат в семейството си дете от Ялова в периода 14.05.2018 г. – 18.05. 2018 г.

Пътуването до Ялова ще бъде през есента. Там също учениците ще бъдат настанени в приемни семейства. Пътуването ще бъде с автобус, ще пътуват групи от нашата гимназия, английска гимназия, търговска гимназия и ПГ по химически технологии.

Всички желаещи да вземат участие в обмена, следва да подадат заявление до директора ( ПОДАВА СЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК) до сряда – 18.04.2018 г.

С ВСИЧКИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА ПРИЕМАТ ДЕТЕ В ДОМА СИ, НА 20.04.2018 г. ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕНА СРЕЩА ЗА УТОЧНЯВАНЕ НА ПОДРОБНОСТИТЕ

Comments are closed.