УЧЕБНИЦИ за учебната 2019/2020 година

Учебници, по които ще се обучават учениците през учебната 2019/2020 година
СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Четвърто класиране на ученици за прием след завършен 7. клас за учебната  2019 – 2020 г.

КОД 1039 РУСКИ ЕЗИК/НЕМСКИ ЕЗИК/МАТЕМАТИКА/ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Класиран е кандидатът с Вх. № УВД-25-4056/05.08.2019 г. на заявлението до директора на ПГЧЕ „Васил Левски” и с Вх. № 0201632 от НВО.

 
Свободно място за ученик