image_pdfimage_print

Daily Archives: 15/05/2019

 УЧЕНИЦИ ОТ КЛУБ „ХИМИЯТА-ЗАНИМАТЕЛНА И ПРАКТИЧНА“ ПОСЕТИХА ФЕСТИВАЛА НА ЗЕЛЕНИКАТА В СЕЛО КОСТИ

image_pdfimage_print

На 11.05.2019г. ученици от ПГЧЕ „Васил Левски“ с ръководител Десислава Стайкова, посетиха XVI-тия Фестивал на зелениката, който през тази година се проведе в царевското село Кости. Фестивалът се организира традиционно в началото на м. май, защото тогава цъфти Странджанската зеленика. Този вечнозелен храст е един от най-ярките представители на растителността на Странджа планина. Ученици от клуб „Химията-занимателна и практична“, от клуб „Компютърен дизайн“, „Здравец“, „Творческо писане“ и „Приложна математика“ участваха в инициативите на ПП „Странджа“, и взеха участие в тържественото откриване, в празничните хора и пешеходните маршрути. Младите природолюбители наблюдаваха низинни сенокосни ливади, вековни дървета от странджански дъб, редки и застрашени видове птици, газиха потоци. Навръщане от Кости, учениците посетиха живия музей на терциерна Европа- Защитена местност „Марина река“, където наблюдаваха стари гори с вечнозелен подлес от редки растения, сред които цъфнала странджанска зеленика. Обликът на съвременната растителност на Марина река е свързан с кръстопътното биогеографско положение, релефа, климата и древното минало на планината. Странджа е един от малкото райони в Европа, който е останал незасегнат от ледниковия период и тук се е запазила растителност характерна за предледниковите периоди, т.е. за терциера – най-типични са горите от източен бук и горун с подлес на странджанска зеленика, лавровишня и колхидски джел, странджанско бясно дърво. Тук се срещат и видове с голямо консервационно значение – странджански дъб – лъжник, пролетно ботурче, пухесто горянче, калуна, кавказка иглика, тамянка, качулата какула, тис и др.

Екскурзиантите се завърнаха от Странджа в отлично здраве, положително настроение, заредени енергия от планината. Учениците, както и техните родители благодарят на ръководството на гимназията за предоставената им възможност за практически знания сред природата, изява и развитие.