УНИФОРМИ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ В ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“