Monthly Archives: октомври 2018

Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас отличиха даровити ученици

ПГЧЕ „В. Левски” гр. Бургас, получи грамота за активно участие в образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас отличиха даровити ученици от бургаски училища, участвали в конкурс за есе на теми „Съдебната власт – доверие в закона“ и „Моето право е моята отговорност“. Официални гости на церемонията бяха Божидар Кънчев, секретар на Община Бургас и Виолета Илиева, директор на Регионално управление на образованието – гр. Бургас. Присъстваха председателят на Окръжен съд – Бургас, съдия Росица Темелкова; зам.-председателя на Районен съд – Бургас, съдия Анна Щерева и доскорошния председател на институцията, съдия Яна Колева; окръжният магистрат Таня Маркова и районният съдия Анатоли Бобоков.

Административният ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас, Росица Темелкова, приветства гостите с думите „Представените есета показват, че Вие сте мъдри, мислещи и отговорни млади хора към себе си и обществото. Вашата творческа креативност е нашия смисъл да изпълняваме дълга си. Да бъдем справедливи, въпреки предразсъдъците и трудностите; да търсим винаги правотата и обективната истина, стъпила на законността. И както е казал един от участниците „желаем да живеем в държава, в която върховенството на закона е неоспоримо“! Сред получилите грамоти бе и ПГЧЕ „Васил Левски” гр. Бургас за активно участие в образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

Церемонията приключи с изнесена лекция – дискусия от съдия Бобоков на тема „Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления извършвани от наркозависими лица“. С това бе дадено и началото на новия образователен цикъл на програмата „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, по която ще продължават да работят съвместно Окръжен и Районен съд – Бургас през новата учебна 2018/2019 г.

СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

Седмицата на четенето стартира в ПГЧЕ „Васил Левски“ в часовете по БЕЛ в девети клас. Темата на урока „Публично изказване по житейски проблем“ бе свързана с послания на текстове на Борис Христов, Георги Господинов и Стефан Цанев. Учениците четоха и коментираха какво казват за смисъла на живота и за ценностите тристишията „Молитва“ и „Театър“ на Борис Христов, кратката история на Георги Господинов „Хеле, която искаше да се прероди в ръкавица“ и фрагментът от стихотворението „Време на голямото лицемерие“ на Стефан Цанев.

Четенето обаче има не само обучителна, но и възпитателна функция. Учениците от осми клас четоха „Митът за Сизиф“ и есето на Албер Камю за Сизиф. Различният прочит на двата текста доведе до интересно тълкуване от учениците.

Дванадесетите класове универсализираха „Митът за Прометей“ чрез съпоставка със стихотворението на Христо Смирненски „Руския Прометей“. 

Единадесети клас рецитира последната Ботева творба „Обесването на Васил Левски“. Изпълнението е в чест на 170-тата годишнина от рождението на Ботев. Рецитацията е и естествен завършек на учебната работа по литература върху Ботевото поетическо творчество.

В заключение, вместо да завърши Националната седмица на четенето, започна едно ново четене – учениците от всички класове на гимназията бяха поканени на една необикновена среща с учителя, писателя, човека – Николай Фенерски. Повече от час всички те се бяха пренесли в реалния нереален свят на неговите творби, в които всеки откри нещо за себе си или самия себе си… И затова четенето продължава, за да продължаваме да се търсим и преоткриваме.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Във връзка със седмицата на четенето учениците от ХІ В клас четоха в часа по руски език откъси и коментираха сюжета на „Евгений Онегин“ на А. С.  Пушкин.

 

СТИПЕНДИАНТСКИ КОНКУРС „ПОДКРЕПА НА МЛАДИ ТАЛАНТИ“

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

СНЦ „ЗОНТА КЛУБ БУРГАС“ – член на Zonta International, обявява конкурс за стипендии под надслов: „Подкрепа на млади таланти“ за учебната 2018/2019 г.
Цел на конкурса: да бъдат подпомогнати в развитието си млади и изявени таланти в областта на науката , изкуството и спорта.
Размер на стипендията: 1000 /хиляда/ лева годишно. Стипендията се изплаща ежемесечно, считано от м. октомври 2018 г. до м. юли 2019 г. включително
Условия за кандидатстване: В конкурса могат да участват ученици от 4 клас до 12 клас, обучаващи се на територията на област Бургас, които имат:

 1. Участия и класирания от I-во до III-то място в конкурси, олимпиади, спортни или творчески прояви на международно и национално ниво, за последните две учебни години 2016/2017 г. и 2017/2018 г.
 • Среден успех от обучението за последната учебна година- минимум  Много добър 5,00
 • Средномесечен доход на член от семейството/домакинството за последните 12 месеца – до 700 лв.

Необходими документи:

 1. Удостоверение/грамота/дипломи до. за класиране от I-во до III-то място и спечелени награди от конкурси, олимпиади, спортни или творчески прояви на международно и национално ниво.
 1. Ученически бележник за последната учебна година (копие).
 2. Препоръки от творчески ръководител и/или учител – до 3 бр.
 3. Попълнени и подписани:

4.1. Формуляр за лични данни

4.2. Формуляр за постижения

4.3. Декларация от родителите/настойниците.

Линк към документите за кандидатстване: https://ndox.abv.bg/download?id=40caad3a0d

Подаване на документи:

Документи се подават в периода от 30.09.2018 г. до 22.10.2018 г.

След изтичане на крайния срок документи няма да бъдат приемани.

Документи се подават по един от двата начина:

 • На адрес: гр. Бургас, пл. „Баба Ганка“ № 5, ет. 2- всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч.
 • По електронна поща – попълнените и подписани формуляри и декларация, както и всички други документи, се сканират и се изпращат на адрес:

[email protected]
Уважаеми кандидати, молим да не подавате документи едновременно по електронна поща и на хартиен носител на посочения адрес. В случай, че до два дни след като сте изпратили документи по електронна поща, не получите отговор-потвърждение за получаването им, можете да се свържете с представител на Зонта клуб Бургас на телефони: 0895 777 627 Даниела Танева, 0878 988 916 Илияна Генова.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 • Първи етап – класиране по документи
 • Втори етап – събеседване с кандидатите, класирани по документи.

Ученици, които са получавали стипендии от СНЦ „ЗОНТА КЛУБ БУРГАС“ за предходни учебни години, кандидатстват на общо основание.

СВЕТОВЕН ДЕН НА УСМИВКАТА

Голяма усмивка от Руската!
Усмивката днес е официална униформа в ПГЧЕ ”Васил Левски”. Доброволци раздадоха самозалепващи се стикери на своите съученици във връзка със Световния ден на усмивката. Те им отвърнаха с усмивка и обещанието да не забравят да поздравят своите учители, които днес също имат празник. Международният ден на учителя се отбелязва на 5 октомври в над 100 страни от света. Той влиза в световния календар по препоръка на ЮНЕСКО по повод годишнината от приемането на документа „Препоръки, касаещи статуса на учителя”. Това става през 1966 г. и целта на документа е да се подчертае колко е важна ролята на учителите в обществото.
Вече 20 г. първият петък на октомври (тази година се празнува на 05.10) се отбелязва в много страни като Световен Ден на Усмивката. Това е повод за проява на позитивни емоции и за сплотяване между хората. Девизът на този ден иницииран от Харви Бол (създателят през 1963 г. на изображението на стилизирано жълто усмихнатото лице) е „Направи добрина – помогни на някого да се усмихне”.