СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми зрелостници!

Можете да се запознаете лично с писмените си работи от ДЗИ в електронен вид в кабинета на ЗДУД от 09:30 до 15:30 часа в дните 17, 18, 19 юни 2020 г.

Необходимо е да представите документ за самоличност.
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ОТ 08 ЮНИ 2020 Г.

Седмична програма от 8 юни

График индивидуална форма на обучение от 08 юни
ЗА ВАС, КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ!

Иновативно училище

НАШИЯТ МОСТ – МИСЛИМ, ОТКРИВАМЕ, СПОДЕЛЯМЕ, ТВОРИМ.

Публикувахте от ПГЧЕ "Васил Левски" – гр. Бургас в Четвъртък, 11 юни 2020 г.

ЗА ВАС, КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ!

Публикувахте от ПГЧЕ "Васил Левски" – гр. Бургас в Сряда, 20 май 2020 г.
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ОТ 01 ЮНИ ДО 05 ЮНИ

Програма 8 клас 1-5 юни

Програма 9 клас 1-5_юни

Програма 10 клас 1-5 юни

Програма 11 клас 1-5 юни

График на занятията в ИФО 1-5 юни
Държавни зрелостни изпити 2020

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ –КВЕСТОРИ И КОНСУЛТАНТИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ЗРЕЛОСТНИЦИ,

 В изпълнение на Заповед № РД 21-2201/ 15.05.2020г на министъра на образованието и науката, Заповед № РД 01-277 /26.05.2020 на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България до 14 юни 2020г. и указания от Регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ –припомняме ви най-важната информация, свързана с организацията на ДЗИ –сесия юни 2020 г. във време на епидемична обстановка COVID-19

С цел осигуряване на технологично време за проверка и пропускане в сградата на гимназията, моля да се съобразите и спазите следните изисквания. Прочетете тук

 
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 24 МАЙ
ПРОМЯНА НА ДАТИТЕ ЗА ДЗИ, СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2020


ЗАБРАНА ЗА МАСОВИ СЪБИРАНИЯ ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС


ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ДЗИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС


ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА РАБОТА В ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ