image_pdfimage_print

Author Archives: admin

ПРОМЯНА НА ДАТИТЕ ЗА ДЗИ, СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2020

ЗАБРАНА ЗА МАСОВИ СЪБИРАНИЯ ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ДЗИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА РАБОТА В ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

Писмо на Посланика на Русия в България Анатолий Макаров

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ОТ 04 МАЙ 2020 ГОДИНА

Заповед ново седмично разписание от 04.05.2020 г.

Програма VIII клас

Програма IX клас

Програма Х клас

Програма XI клас

Програма XII клас

Заповед за промяна на седм. разписание на учениците в индивидуална форма на обучение

График на занятията в индивидуална форма на обучение

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА – 2020“

ОСИГУРЯВЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА В СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ С COVID-19 И ГРАФИК НА ПСИХОЛОЗИТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ РОДИТЕЛ

В тези дни на изолация, породена от коронавирус, проблеми в семействата със сигурност има и един от най-съществените е свързан с обучението на нашите деца. Но, когато има желание, винаги има и решение.

Едва ли има някой, който да е бил категоричен, че тази дистанционна форма ще заработи, още повече да е ефективна. Но уви! Напук на всички песимисти!

Това, което виждам и чувам у дома е, че децата не са по-малко мотивирани да учат, и със сигурност техните преподаватели го забелязват. Ангажиментът и старанието по време на учебните часове, усърдието в писане на домашни, настойчивостта на учителите да преподават материала и да имат обратна връзка с учениците, според мен е уникална.

Щом и в часовете по физическо възпитание изпълняваха задания, уверявам ви, времето прекарано в онлайн пространството за дистанционно обучение сега, не е загубено време. Вярно е, че младите хора бързо се ориентират и лесно се адаптират в новостите, но всички вие – директори, учители, възпитатели, психолози, служители и ученици, само за няколко дни прескочихте в бъдещето. Едва ли някой от вас в най-смелите си мечти си е представял, че за толкова кратък срок ще успее.

Ето, че успявате, пак заедно!

Това, че децата са ангажирани почти през целия ден, не е по-различно от преди. По-различното е единствено физическото присъствие в класните стаи. Учениците имат ефективна обратна връзка с учителите си. Освен със задължителните уроци, учителите са ангажирани с онлайн консултации, както за учениците си, така и за родителите им.

Още в самото начало и до този момент по всички комуникационни канали – на страницата на училището, на Facebook страницата, като съобщение в Teams и Школо, ученици и родители получават актуална информация за организацията на образователния процес в училището. Дневният режим е така структуриран – 30-минутни часове, с предвидена 10-15-минутна почивка между тях, че се доближава до традиционното обучение, с което са свикнали.

Виждам в децата си спокойствие, увереност и отговорност, които завладяват и мен, като родител. Сега, когато прекарваме всичкото си време у дома, имаме възможност да наблюдаваме целия учебен процес отблизо и категорично мога да опиша с няколко думи електронното обучение- спокойствие. мотивация, ангажираност, настойчивост, старание, отговорност.

С уважение: 

Пролет Стаматова

родител на ученички в XII клас

ПРОМЯНА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ в ПГЧЕ „В. ЛЕВСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 13 АПРИЛ – 16 АПРИЛ 2020 Г.