РЕЗУЛТАТИ на учениците от олимпиадата по РУСКИ ЕЗИК 2021 г. – областен кръг Бургас

image_pdfimage_print

Всеки участник в олимпиадата ще има възможност да разгледа и се запознае с писмената си работа от областния кръг на олимпиадата по руски език, съгласно заповед РД-09-630 от 22.02.2021 г.

Заповед за разглеждане на писмените работи на участниците в областния кръг на олимпиадата по руски език

 

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА – НАРЕДБА 10

image_pdfimage_print

Заявление за преминаване на обучение в електронна среда и декларация от родител може да намерите в секция „Бланки на заявления“ и секция „Формуляри на заявления“.

НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, изм. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020 г.

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 04.02.2021 ГОД. ПО ГРАФИК

image_pdfimage_print

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

image_pdfimage_print

Програма 2 срок нова

График на занятията в индивидуална форма на обучение – ВТОРИ срок

РЕЗУЛТАТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК – 23.01.2021

image_pdfimage_print

ОБОБЩЕНО КЛАСИРАНЕ ЗА РАБОТНО МЯСТО – ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА

image_pdfimage_print

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

image_pdfimage_print

Заповед за продължаване на обучението от разстояние в електронна среда

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

image_pdfimage_print

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме ви, че съгласно заповед на министъра на образованието РД-09-3610/ 31.12.2020 г. в периода от 04.01.2021 до 31.01.2021 г. обучението на учениците от VIII до XII клас продължава от разстояние в електронна среда при спазване на досегашния дневен режим и график на учебните часове.

До края на януари всички ученици трябва да бъдат оценени и да им бъдат поставени срочни оценки.

Краят на първи срок в ПГЧЕ „Васил Левски“ е на 02.02.2021 г. Вторият учебен срок ще започне на 04.02.2021.

Междусрочната ваканция ще бъде само 1 ден – 03.02.2021г.

За всички, които се нуждаят от допълнителна психологическа подкрепа, на разположение по време на 3 допълнителен час по предмета ФВС са нашите колеги-психолог и педагогически съветник. Графикът може да получите от класните ръководители.

Новото за тази година е стартирането на проект, свързан с изучаването на японски език в училище.

ЖЕЛАЕМ ВИ ЗДРАВЕ!

 

КОЛЕДНО ОБРЪЩЕНИЕ

image_pdfimage_print

Поздрав от Клуб „Компютърен дизайн“

image_pdfimage_print